Våra Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster för att framgångsrikt öka ert interna återbruksarbetet och skapa en långsiktigt hållbar och cirkulär organisation.

Återbrukssupport

Vi kan ge snabb och effektiv hjälp med allt ifrån hållbarhetsrapportering och interna återbruksmål till demonteringsanvisningar och rådgivning kring återbrukbarhet.

Återbrukssamordning

Återbrukssamordning är kärnan av vårt arbete och löper över hela projektet – från inledande konsultation och materialinventering till avslut och återrapportering.

Inköp och material

Vi bistår med såväl försäljning av begagnat material som materialsök inklusive inköp av material till projekt. I våra projekt jobbar vi aktivt med att hitta utvalda material.

Återbruksinventering

Vi gör materialinventering för att i stora drag identifiera återbrukbara material. Efter den grova inventeringen går vi igenom förutsättningarna med uppdragsgivaren och tillsammans väljs material ut som är lämpliga för återbruk.

Vår Uppgift

Är att följa den cirkulära ekonomins principer och avfallstrappan. Både när vi agerar rådgivande konsulter som när vi förmedlar material som normalt sätt idag går som avfall. Vi jobbar helt enkelt på avfallstrappans två översta steg – Förebyggande och återanvändning.

Kunder i Urval

Vi som är Återbruksbyrån

Anton Franker

Innan vi startade Återbruksbyrån grundade jag Reclaimed en återbrukskonsultverksamhet inom fastighetsbranschen. Reclaimd är sprunget ur projektet Återbruk Väst som jag startade tillsammans med IVL och Business Region Göteborg 2019. Innan Reclaimd jobbade jag som hållbarhetssamordnare hos Chalmers-fastigheter under fem år

anton@aterbruksbyran.se

0701666768

Jesper Kempenaar

Har jobbat över 10 år inom möbelbranchen som återbruks-specialist och 2019 startade jag företaget Yoozd AB med visionen att förlänga livet på kontorsinredningar. Idag är jag medgrundare av Återbruksbyrån och har från flera tusen tidigare återbruksprojekt med begagnade möbler, samlat på mig en bred kunskap om funktionalitet, nytta, hållbarhet och ekonomi.

jesper@aterbruksbyran.se 

0763366005

Johanna Rimstig

Utbildad arkitekt med kompetens av inredningsarkitektur. I projekt har min roll varit både kreativ och samordnande. Som person är jag strukturerad och lösningsorienterad. Med ett genuint intresse för hållbar utveckling ser jag ett stort värde i att arbeta med inredning och arkitektur utifrån ett återbruksperspektiv.

johanna@aterbruksbyran.se

07369231721

Joakim Hansen

Inflyttad smålänning med övertygelse om återbruk och särskilt intresse för trä. På Återbruksbyrån jobbar jag med up-cycling genom att ta tillvara på möbler och byggmaterial som annars skulle slängas. Jag utför och handleder även demontering av byggnadsmaterial för att tillgodose att materialet behåller sitt andrahandsvärde.

joakim@aterbruksbyran.se

0735128394

Kontakta oss